Boso

Wychowałam się na wsi, gdzie wiele rzeczy wydawało mi się zupełnie naturalnych i oczywistych, bo nie znałam innego życia. Naturalne było to, że rano ptaki śpiewają tak głośno, że czasem już o...

Nauka mówienia

Dla mnie jednym z pierwszych malutkich kroczków do dużej Zmiany była nauka mówienia, bo mocno wierzę, że język tworzy moją rzeczywistość. Było mi trudno zapanować nad myślami. Znacznie łatwiejsze do...